Joyce Carol Oates

Den amerikanska författaren Joyce Carol Oates är ständigt tippad som en kandidat till nobelpriset. Hon är en otroligt produktiv författare och har skrivit över 60 romaner i eget namn och under pseudonym. Hon har dessutom även publicerat ett stort antal noveller, essäer och artiklar. Hon är professor i kreativt skrivande vid Princeton men undervisar för närvarande även vid Berkeley i USA. Oates är på grund av sin höga skrivtakt nästan ständigt aktuell med en bok. Oates arbetar alltid långa dagar för att kunna skriva så mycket som hon gör. Många av hennes böcker har hyllats unisont, andra blivit kritiserade.

Många kvinnor- nu också hon själv

Oates romaner utspelar sig ofta i norra USA, inte sällan runt Niagara. Oftast handlar böckerna om kvinnor av arbetarklass. Böckerna berättar ofta berättelser om människor som annars kanske inte är så synliga i litteraturen. Snart släpper Oates sina memoarer som utgår från hennes unga år, som flicka och ung kvinna. Boken behandlar hennes barndom och familjehistoria och berättar om hur Oates ständigt lever tillsammans med skrivandet och berättandet av historier. Att skriva om sig själv är inte nytt för Oates, tidigare har hon gett ut sina dagböcker. Hon har också skrivit om sorgen efter hennes förste makes död i boken ”Änkans bok”.

Vad ska man börja med?

Oates är i vanliga fall inte en särskilt svårtillgänglig författare. Hennes dagböcker har visserligen kritiserats för att vara tråkiga, men de allra flesta av hennes fiktiva romaner är ofta spännande och medryckande. Om man inte har läst Oates och inte riktigt vet var man ska börja är ett tips att börja med Blonde, som ofta nämns som en av Oates bästa böcker. I Blonde tar sig Oates an kvinnan och myten Marilyn Monroe. Boken baseras på Monroes liv, men är en fiktiv roman och gör inte anspråk på att vara en biografi. Andra böcker som rekommenderas att börja med är Fallen, Dödgrävarens dotter eller Älskade syster.