Camilo José Cela

Spanska författare är generellt relativt okända för svenska läsare. Av de spanskspråkiga författarna är det framförallt latinamerikanska författare som blivit välkända i vår del av världen, som Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Roberto Bolaño och Julio Cortázar, för att bara nämna några. Men en spansk författare som i alla fall borde vara någorlunda bekant även för svenskar är Camilo José Cela.Camilo_José_Cela_Madrid_1996

De som inte kände till Cela sedan tidigare lärde känna honom som författare då han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1989. I juryns motivering kunde man bland annat läsa att han hade en rik och intensiv prosa, som med återhållen medkänsla bildade en utmanande vision av människans sårbarhet. Cela räknas till den grupp författare och konstnärer som på spanska brukar kallas Generación del 36, Generation 36, det vill säga de poeter, konstnärer och författare som verkade under och efter det spanska inbördeskriget, som pågick mellan 1936 och 1939.

Camilo José Cela föddes 1916 i Padrón, i Galicien i norra Spanien. Han publicerade sin första roman när han var 26 år gammal, vilket således var år 1942. Vid det laget var inbördeskriget redan över, och Francisco Francos diktatur styrde landet. Med den kom också den censur som gjorde att många poeter, författare och andra intellektuella flydde landet. För de som stannade innebar det drastiska konsekvenser, vilket Cela också fick uppleva: han uteslöts till exempel ur pressförbundet av de officiella censorerna, vilket innebar att hans namn inte längre kunde synas i media. Detta trots att Cela var lojal till Francoregimen, och till och med arbetade som spion åt Spaniens hemliga polis.

Hans första roman, La familia de Pasucal Duarte, är fortfarande en av Celas bäst kända romaner, kanske för att den hade så stort inflytande på den dåtida och kommande spanska litteraturen, framförallt den litteratur som skrevs i Spanien efter andra världskriget. Censuren påverkade också Cela på andra sätt, mest påtagligt genom att flera av hans romaner, bland annat hans andra roman, La colmena (Bikupan), först fick publiceras i Argentina, eftersom regimen, som i stort styrdes av den katolska kyrkan, ansåg att hans böcker var för omoraliska. 

Du som tycker om Camilo José Cela och spansk litteratur, och vill skapa en hemsida om den för att uppmärksamma spanska författare i Sverige, hittar ett bra webbhotell för hemsidan på misshosting.se.